Zona za bezopasnost na obshhestvenite p tishha

https://ecuproduct.com/bg/ecoslim-ekspresirayte-p-tya-za-t-nka-figura/

Обсъждайки концепцията за безопасност на експлозията, т. Е. Експлозивна безопасност, е невъзможно да се изброят всички данни, дадени на този въпрос. Има много подробни закони, които определят обсъждания по-горе предмет. Преди всичко е необходимо да се започне с факта, че в зоните, особено изложени на пожар или експлозия, се прилагат разпоредбите на директивата ATEX, които казват, че например в въглищни мини и където има риск от експлозия на метан или въглищен прах, трябва да се използват устройства те противодействат на експлозията и в същото време са маркировката СЕ.

Има много европейски правила за настоящия проблем и има много полски разпоредби. В Република Полша, на първо място, правилата, доверието и хигиената на работното място и наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в историята на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с перспективата за експлозивна атмосфера, възникваща в работната среда (Законодателен вестник, №. U.Nr. 138, т. 931.Когато се споменава експлозивната безопасност, трябва да се отбележи, че във всички помещения, където има такъв риск, работодателят е длъжен да издаде документ за защита от експлозия. Вероятно такъв документ е написан и с анализ на риска. Винаги трябва да се помни, че това зависи от преразглеждането на модела в успеха на модернизацията на функционалния офис.Днес има голямо влияние върху безопасността на служителите. Затова противопожарната защита е от голямо значение. Създаването на документ, който е факт на противопожарната защита, разглежда плана на първо място за определяне на зоните, които могат да бъдат изложени на потенциални експлозии. В същото време се характеризират и защитни мерки.В допълнение, всеки работен цех, изложен на пожар, трябва да бъде система, която да противодейства на възникването на експлозия. Този метод се събира от три елемента. Първо, той трябва да потисне запалването, създадено в устройствата. На второ място, това е да се повиши налягането в аксесоарите в правилното състояние, и на трето място, това е да се предотврати пламъците, които са влезли в тръбите или каналите, да причинят вторичен пожар.В обобщение, трябва да имате, че да си добър е най-важното нещо. Следователно работодателят трябва да спазва правилата и да се развива за безопасността на служителите.