Set lment s dan chnata sluzhba ot rabota v chuzhbina

Всеки данъкоплатец, който продава на физически лица, е длъжен да регистрира оборот, използвайки касов апарат. Това е начин за прилагане на подходящи сетълменти с данъчните власти. Следователно от закона следва, че законът също е неоспорим.

Ами счупен касов апарат?

ecuproduct.com Mulberry's SecretMulberry's Secret Най-добрият начин да постигнете еднороден цвят на кожата

Струва си да бъдете в такива форми, оборудвани с така наречения резервен касов апарат. Представянето му не е законово изискване, от печалба на всеки инвеститор е да помислите предварително за такова решение. В идеалния случай той се събира по далечен начин на извънредни ситуации, които искат да поправят подходящото оборудване. Всъщност Законът за ДДС ясно гласи, че при успеха на невъзможността да се правят оборотни записи, като се използва резервна каса, данъкоплатецът трябва да спре да продава. Резервът може да осигури ненужен и неизчислен престой в изкуството за всеки предприемач. Струва си да се помни, че желанието да има имущество от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, като се споменава повредата на мебелите и се използва информация за заместителна чиния.

За съжаление, след като това е добавено много, няма касов апарат, тази резервна сума се създава с необходимостта да се спре продажбата. Не е възможно да се подготви финализирането на продажбите и такива игри са незаконни и могат също да бъдат свързани с последствия в същността на големи финансови тежести. Без да се призовава за качеството, в което клиентът ще поиска съответната разписка.

Необходимо е да информирате услугата за ремонт на касови апарати и фискални принтери на плакат, както и данъчните власти за пространството при функционирането на оборотни записи за часа на ремонт на устройството и разбира се клиентите за прекъсването на продажбите.

Само в случай на онлайн търг предприемачът не трябва да спира собствения си бизнес, но това предполага да се направят няколко условия - водената документация трябва внимателно да обмисли за кой продукт е прието плащането; плащането трябва да се извърши по електронна поща или поща. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде перфектен до последно, за да вмъкне фактура с ДДС.