Schetovodna ideya za banka

Hrd цилиндърът е сложен цилиндър, който е снабден с бързо отварящ се вентил. Въпросните цилиндри имат пожарогасителна среда, която е под постоянно налягане. Конструкцията на разглеждания цилиндър позволява бързото въвеждане на пожарогасителния агент в плоскостта на защитеното устройство.

Hrd цилиндрите се третират преди всичко за гасене на апарати в аварийни ситуации, например при запалими материали. Тя включва, наред с другото, филтри, смесители, силози, циклони, гранулатори и сушилни.В допълнение, цилиндрите могат да се използват като защита срещу експлозия на апарати, канали, канали, резервоари, това са местата, където има ST1-ST3 прах, както и хибридни газове и смеси. Така че има почти всеки отрасъл.Трябва да се помни, че тези ястия изискват да бъдат включени в сертификатите и е добре за начина на потискане на експлозията и гасителната бариера. В случай на експлозия, това е сертификатът на нотифицирания орган на FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Въпреки че успехът на гасителната бариера е сертификатът на нотифицирания орган FSA номер: FSA 09 ATEX 1596X.

Допустимият обем на цилиндъра е пет литра. Цилиндрите трябва да съдържат плътна стоманена мембрана. Обсъжданите цилиндри не могат да работят по никакъв начин по време на работа. Цилиндрите трябва да се задействат с минимално напрежение 100 / 300V, за да се избегне активиране от случайно напрежение. В действителност, hrd цилиндрите с капацитет с по-голям капацитет се активират допълнително с пропорционално по-голямо напрежение в системата.Типичните цилиндри са пълни с прах. Сместа от това след пръскане намалява експлозивното налягане. Това се постига чрез неутрализиране на експлозивната прахова атмосфера.Когато използването на обикновени прахови бутилки може да доведе до по-големи загуби, отколкото ползите, например във фармацевтичния бизнес, в предприятията за хранително-вкусовата промишленост, се използват hrd цилиндри.Има и хермидни бутилки, пълни с водна пара. Те са вода с температура по-висока от точката на кипене. Водната пара разглежда задачата за потискане на експлозията.В обобщение, цилиндрите са система за предотвратяване на експлозия. Във всички организми, hrd функционира заедно с декомпресионната система за релефна експлозия и система за изолиране на експлозията.