Onlayn prodazhbi raphael elk

Безспорно все по-трудната група от предприемачи играе аукцион за поръчка по пощата, извършван чрез интернет. Това е особено изненадващо: оставаме в 21-ви век, а обхватът на мрежата е перфектен. Благодарение на това се увеличава и обхватът на търговските възможности. Как се характеризират отношенията между съкровищната група и предприемача в съвременния случай? Какво ще кажете за целта за получаване на разписка? & nbsp; Накрая: как става въпросът за касовия апарат в горния контекст? & nbsp; Помислете за тези въпроси и ни позволете да отворим най-важните факти за онлайн магазина за онлайн касови апарати.

Промяната в регулациите, която беше толкова важна през 2015 г., накара много полски предприемачи да въведат касови апарати като част от частните дейности. Тук трябва да се подчертае, че в хода на така наречената продажба по пощата, законодателят е запазил, но за тези предприемачи, основата за подаване на оставка от касиер, което поставя интересно решение. Въпреки това, противно на това решение, то трябва да е променило правилата, които те казват, наред с другите, т.нар доставки на стоки, изключени от всички изключения.

Нека сега преминем към следващия регламент на министъра на финансите, разбира се, на 4 ноември 2014 г. В случаите на уволнения от често трудното задължение за системно съхраняване на регистрите с касови апарати, то не е променило границата на оборота, което е довело до необходимостта от наличие на фискален касов апарат. Следователно Министерството на финансите не е премахнало задължението за използване на касови апарати за цели данъкоплатци, какви продажби ще се случват с използването на интернет (и често популярни платформи за продажби в една мрежа. Действително, за да има изключение при горепосочената продажба чрез интернет, е необходимо да се създадат подходящи условия и те да бъдат посочени в един регламент, който си заслужава да бъде разгледан.

Когато обаче оставката да бъде касов апарат при продажба чрез интернет определено не е допустима? При продажба на различни видове фотографска, телекомуникационна, телевизионна и радиооборудване. Освобождаването не се предоставя и при продажба на парфюми. За сделки, пряко свързани със стоките на този вид, предприемачът трябва незабавно да издаде разписка. А ако е необходимо да се издаде разписка, има нужда и от касов апарат. Онлайн магазинът и фискалният касов апарат - същото, когато може да бъде тежка и доста сложна тема - плюс текущата, не само за инвеститорите, които тези промени също изненадаха.