Kasov aparat zdravey kote

Потребителите на касови апарати и по-конкретно се явяват собствениците на тези инструменти имат много задължения съгласно закона. Касовите апарати са специален вид оборудване, свързано с продължаваща икономическа кампания, използването на която е строго регламентирана от други закони и закони. Нито едно от използваното в компанията оборудване, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не е укрепено с такъв брой цели, като касови апарати.

Още след закупуването на касов апарат е необходимо да се попълни регистрационният формуляр в данъчното заглавие. Офисът ще даде на билетната каса уникален номер. Задължително е да отидете в училището, за да поставите точка на всяка от използваните касови апарати, защото всички те ще получат различен уникален номер. Следващото нещо, което трябва да се направи, е фискализацията на касата, която може да бъде завършена, но само оторизирана услуга. Следователно касовите апарати са не само точка на продажба, но и оторизиран сервизен център. Струва си да подпишете съгласие за обслужване на всички касови апарати в компанията със самата услуга, много в смисъла, в който са закупени фискални устройства. Данъчното заглавие трябва да включва данните на уебсайта, който е запознат със сумите в кратко предприятие. Данъчната служба също трябва да бъде информирана за промяна в обслужването на касовите апарати. При успеха на провала именно избраната услуга има право да подобри касовия апарат и само единствената услуга може да извърши всякакви новини в паметта на устройството. При записване на продажбите в касата, т.е. плодове или услуги, е необходимо да се издават периодични фискални отчети. Те са винаги ежедневни, месечни и годишни отчети, по-рядко дори по-тримесечни. Липсата на притежание на отчети може да доведе до налагане на финансови санкции на собственика на касата. По време на използването на касови апарати човек трябва да има информация за своя редовен преглед, който може да управлява само тази конкретна избрана услуга. Следователно е особено важно, тъй като санкциите за непроверка на касата могат да бъдат толкова тежки за едно предприятие. Цялата документация, свързана с касовия апарат, в текущото положение на услугата за касови апарати, периодичните фискални отчети трябва да се съхраняват заедно с документацията на компанията. Службата може да потвърди всички документи в продължение на няколко години след прекратяване на използването на касата или дори след приключване на дейността. Когато затваряте фирма, трябва да се погрижите за това задължение за тези, които искат да бъдат собственик - да четат фискалната памет на касата, които вероятно съществуват само от услугата.