Kasov aparat kieltse

Следователно финансовите пари не са нищо чудно като електронно устройство, чийто предмет е регистрирането на оборота и размера на данъка, който принадлежи на продажбите на дребно. Отчитане на приходи чрез използване на касов апарат (фискални предприемачи, продаващи стоки / услуги за работа на физически лица, които не ръководят бизнес, по отношение на стандарта. Съществува обаче каталог на изключения от използването на касов апарат.

Promagnetin

Това е предимно за данъкоплатците, чиято възвръщаемост при изпращане (при контакт с физически лица не е надвишила сумата от 20 000 PLN през предходната данъчна година. Трябва да се подпомогне фактът, че има някои дейности, които обаче трябва да бъдат записани върху фискалната сума, без да се посочва размерът на оборота. Става въпрос за хора, доставящи пропан-бутан, страници с двигатели, части за ремаркета / полуремаркета, радио / телевизионно оборудване, пътнически услуги, превоз на пътници и багаж, данъчни консултации и много други правни услуги.Преди да закупите касов апарат, трябва да се уверите, че дейността, която извършваме, изисква да се въведе с касов апарат. Не е необходимо да го представяме във формуляри, когато продаваме статии или повече, ние предоставяме услуги на компании или организации, органи на държавната администрация и органите на самоуправление. & Nbsp; Касовият апарат на Краков е едновременно място за продажба и услуга за фискални устройства. В случай на съмнение, квалифициран персонал ще Ви посъветва и обясни разпоредбите относно задължителната каса.

Заслужава помощ, че например автомобилните гаражи не изискват да бъдат оборудвани с фискални джобове, когато предлаганите от тях продукти са организирани от тях в автомобила. Защо? Поради неотдавнашния факт, че в обсъжданата ситуация те предоставят само услуга, а не продават продукта. Ако обаче се окаже, че трябва да купим касов апарат, тогава пред нас е труден избор, защото на площада има много модели. Когато купувате, първо трябва да обърнете внимание дали производителят на устройството има решение на министъра на финансите, като признава, че даден вид касов апарат отговаря на изискванията и техническите закони, което е необходимо, за да вземете отстъпка при закупуването на касов апарат.Ако купихме касов апарат, трябва да помним и за фискализацията му. В системата от 7 дни от момента на извършване на обсъжданата дейност, ние също трябва да не забравяме да направим назначаването й в данъчната служба при правилен отпечатък. Трябва да се помни, че неправилното записване може да доведе до загуба на концесия, загуба на 30% от входния данък върху покупките, съчетан със записани продажби в касата - до момента на записване, наказателни и данъчни санкции.Можете да получите помощ при закупуване на касов апарат. Тя има право на 90% от нетната цена (без ДДС, не по-голяма от 700 PLN за всеки касов апарат, представен в началото на регистрацията. Входният ДДС по тази фактура може да бъде приспаднат.