Kasov aparat i edinna stavka

Получаването от касата на novitus lupo е изключително актуален документ за инвеститора и потребителя. Тези, които са перфектни, имат задължението да издават такива доказателства за продажба, като последният трябва да носи със себе си разписка по всяко време.

За съжаление, някои от нас не обръщат особено внимание на приходите, които в много примери могат да имат сериозни последствия. Колко време трябва да приемаме такива разпечатки от касови апарати и в какви форми могат да ни бъдат полезни?

В случая с предприемачите необходимостта е доста проста. Те трябва да защитават копия от разписките за 5 години - при проверка от данъчната служба. Защо, но такъв документ за клиента?Този нисък скрап от хартия може да създаде много успех в много успехи. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем кой стил правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това говори преди всичко за настоящия случай, в който трябва да рекламираме закупения продукт или да го предадем и да вземем парите му. В този случай продавачът ще поиска да покажем потвърждението за получаване на рекламираната транзакция. Кои дати трябва да имаме в момента, когато получаването ще ни помогне да създадем жалба? Ако купуваме хранителни продукти, можем да докладваме за проблеми, свързани с тях, до 3 дни. За по-дълго време трябва да пазим тези квитанции, които са документ за закупуване на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни позволява до 24 месеца да откриваме решения и да подаваме жалба. Разбира се, в момента, в който няма да можем да получим разписка, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голям е броят на рекламираните стоки, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Така че нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде по време на пазаруване. Нека си припомним за запазването на такива документи по задоволителен начин. Можем да създаваме пликове, в които да инсталираме касови бележки в хронологичен ред, да посочим специална кутия за последната цел. Важно е документът, потвърждаващ подготвените от нас въпроси, да бъде защитен, доколкото това е основание за подаване на жалба.