Kasov aparat 12v

Можем да посрещнем фискалния касов апарат, където физическите лица плащат за стоки или услуги, а печалбата от този оборот надвишава лимита, определен от Министерството на финансите.

Защо и когато касата работи?Касовият апарат е текущото ястие, на което се инжектират предлаганите стоки или услуги. Благодарение на това осведомеността на купувача за стоката или помощта може да получи точен списък на това, което са платили. То изброява точната цена на всяка ситуация и общата сума. Доказателство за продажбите, така че нищо ново като разписка. Сега благодарение на него знаем за какво и колко дадоха и вероятно броят им не е твърде голям или твърде малък. Това се случва и така, че клиентът несъзнателно да придобива дефектни стоки. Тогава разписката е и за обмен на такива стоки за друг, т.е. за стойността на парите, която ще бъде еквивалентна на сумата, която клиентът е платил. Касовият регистър обаче не служи, а само за разпечатване на разписки. Другата й дейност е писане на продажби. След края на всяка продажба доставчикът е длъжен да изготви дневен отчет за продажбите. Благодарение на него, какво ще се продава, какво се продава, колко е платено и колко от тях ще има ДДС данък.

Касов апарат на ЕСНИСъществуват нови видове касови апарати. Можем да дадем например касови апарати на ERC или електронни касови апарати. Налице е последното количество програми, използвани от производителя. Те не могат да бъдат заменени. И има сравнително малък капацитет за данни, който след няколко години вече е пълен. Тогава собственикът на такъв касов апарат има две възможности: той може да замени финансовия модул за текущия или напълно да промени цялата сума в нова. Последната категория касови апарати включва, наред с другото: мобилни казина, едноместни касови апарати или касови апарати в системата.

Фискални терминалиPOS касовите апарати, т.е. електронната точка на продажба, са различен начин на касовите апарати. Те се наричат още компютърни касови апарати. Те обикновено се свързват с компютър, фискален принтер, клавиатура и монитор. Тези касови апарати са универсални, което доказва, че е важно да се прикрепят към тях фискални терминали, баркод скенери или електрически везни. POS касовите апарати могат да бъдат свободно конфигурирани или разширени във връзка с техните нужди или развитие на компанията.