Fiskalen printer i printer za razpiski

Искате ли да управлявате бизнес? Искате ли да тренирате и имате нужда от ново оборудване? Не забравяйте, че не искате да бъдете проблем в данъчната служба, след това се съсредоточете върху това какво оборудване закупувате. Трябва да знаете, че когато купувате фискални принтери, те изискват да отговаряте на изискванията, без тях можете да имате многобройни проблеми.

Много други предприемачи мислят къде по-добре да купят фискален принтер. По-добре ли е да спестите много пари и да купувате онлайн & по фиксирана линия. Хубаво е да знаем, че ако искаме да спестим много пари, можем да се изложим на по-големи разходи и проблеми, ако принтерът ни не отговаря на определени изисквания. Не забравяйте, че когато търсите фискален принтер, можете да намерите много компании, но потвърдете дали предлаганите принтери ще изпълнят вашите изисквания. Не забравяйте да закупите фискални принтери kraków от оторизирани дистрибутори. Би било добре, ако мястото за продажба едновременно предложи сервизни услуги в случай на повреда на устройството.

За да провеждате законно котировки на фискален принтер, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

http://plimplam.pl/bghealthymode/vivese-senso-duo-oil-2-efektivna-podgotovka-na-kosata/

Бих искал да ми бъде предоставен:- финансов модул и фискална памет, вградени в джоба, не може да бъде мнение в главата на централната система,- принтер за разписка,- два дисплея, осигуряващи постоянно четене.

Трябва да има фискална памет, която съществува постоянно вмъкната в устройството. Той иска да бъде въплътен в гнездо, изградено с трайно вещество. Фондът трябва да записва в съзнанието минимум 1830 фискални отчета на ден, 200 спешни нулиране на паметта, 30 възможности за промяна на размера на данъците. Сигнализацията за завършване по време на запис е необходим факт. Той трябва да има предпазни мерки, които ще предотвратят премахването на записи, затворени в архивите на паметта. Всяка фискална каса трябва да бъде застрахована с оловен печат, така че да бъда унищожен, ако е нарушен. Главна батерия, главна батерия, батерия или акумулатор трябва да позволяват разпечатка от минимум 200 касови бележки за два дни, без да е необходимо захранване от мрежата. Изграждането му трябва да е последователно, така че да не може да извърши неправилно отчитане на оборота и размера на дължимия данък.