Definitsiya na riska ot pozhar

В много отрасли на промишлеността има много голяма заплаха от пожар. Тук не говоря за работата на горивото, енергията, боята, но също и за работата на захарта или брашното. Вещества, които могат да живеят в ролята на пара, газове, течности, влакна или аерозоли заедно с въздух или други вещества в приятно решение, също могат да говорят за експлозиви.

Ето защо има много закони, чийто основен приоритет е предотвратяването на пожари. Тук говоря преди всичко за закона на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в ситуацията на минимални изисквания по отношение на доверието и хигиената на труда, свързани с възможността за среща в работна зала с експлозивна атмосфера. Този правен акт е насочен основно към предотвратяване на създаването на експлозивна атмосфера. Налице е също така превенция на запалване и ограничаване на експлозивния ефект.Системи с взривобезопасност, т.е. цялата взривозащитена система включва много фактори. Когато се говори за задълженията в тази система, трябва да се споменат най-напред за мембраните за релеф на експлозията, за системи за предотвратяване на експлозии и за методи за изолиране на експлозията.Мембраните са устройства, които защитават промишлени устройства. Тяхното намерение е да защитят преди всичко филтри, мелници, резервоари, сортировачи, трошачки или циклони.За разлика от това, взривозащитените системи са проектирани да премахват високи налягания по време на експлозията. Амортизиращата система се оказва предимно оптичен и сензор за налягане, контролни панели, HRD цилиндри и неръждаеми дюзи.Системата за изолиране на експлозията е стил, чиято основна цел е да минимизира ефектите от експлозията. Тук говорим за такива аксесоари като вентили, бързодействащи болтове, взривобезопасни комини и високоскоростни вентили.Трябва да се помни, че взривозащитените системи са едно от изискванията за доверие и хигиена на работното място.