Barishkoto korito

Рифът на Barycz съществува от време на време и скитането по него може да бъде представено на всеки от нас със специално докосване. Кои примамки пропускат новодошлите по този начин? За кого да спрете в сегашната вноска на Минска Силезия, които се представят особено добро предложение?Безделниците около басейна на Barycz ще бъдат истинска възможност за всеки, който възнамерява да се наслади на маршове, да уважава приключенията с велосипеди във великото братство. Дефектът на прекрасните картини не е властен, а ландшафтното корито на Zieleniec на Барич със сигурност очарова с красотата си. В тази крайна молекула няма недостиг на изумително подкрепящи пояси за привържениците на природата, по които тук, както и в природен резерват, има и гениални поучителни пътеки. Благодарение на това всяко скитане из долината Барич случайно ще се пререгистрира в незаличим урок в биосферата, който ще бъде изтрит старателно в паметта на всичко сред нас. Барич през въпросния храст ще бъде чудесен апартамент за присъстващите, които си правят труда да обвържат нощта, търсейки мощната мъдрост на капуциновия елемент. Мястото, където текат богати орнитологични наблюдения, тук има стотици, а самотната долина Барич не е често благодатно местообитание поради много дизайни на пеене.